Nhạc lý cơ bản

Tổng hợp các hợp âm từ cơ bản đến nâng cao giúp làm nhạc dễ dàng

Như các bạn đã biết, ngoài hợp âm trưởng và hợp âm thứ ra, vẫn còn rất nhiều các hợp âm từ cơ bản đến nâng cao khác. Khi soạn hợp âm hay khi đang xây dựng vòng hợp âm ưng ý, rất có thể bạn sẽ đắn và cần tra cứu các hợp âm mà mình muốn, để xác định cấu tạo các note của hợp âm đó, từ đó soạn hợp âm sẽ trở nên nhanh hơn và dễ dàng hơn. Với bảng tổng hợp các hợp âm từ cơ bản đến nâng cao dưới đây, bạn sẽ dễ dàng hơn trong quá trình soạn hợp âm và làm nhạc.

Hợp âm có nốt gốc là C

Hợp âm Tên hợp âm Cấu tạo hợp âm
C C major chord C – E – G
Cm C minor chord C – Eb – G
C7 C 7th chord C – E – G – Bb
Cm7 C minor 7th chord C – Eb – G – Bb
Cmaj7 C major 7th chord C – E – G – B
CmM7 C minor major 7th chord C – Eb – G – B
C6 C 6th chord C – E – G – A
Cm6 C minor 6th chord C – Eb – G – A
C6/9 C 6/9 chord C – E – G – A – D
C5 C 5th chord C – G
C9 C 9th chord C – E – G – Bb – D
Cm9 C minor 9th chord C – Eb – G – Bb – D
Cmaj9 C major 9th chord C – E – G – B – D
C11 C 11th chord C – E – G – Bb – D – F
Cm11 C minor 11th chord C – Eb – G – Bb – D – F
C13 C 13th chord C – E – G – Bb – D – F – A
Cm13 C minor 13th chord C – Eb – G – Bb – D – F – A
Cmaj13 C major 13th chord C – E – G – B – D – A
Cadd9 C add chords C – E – G – D
Cadd2 C add chords C – D – E – G
C7-5 C7-5 (C7b5) altered chord C – E – Gb – Bb
C7+5 C7+5 (C7#5) altered chord C – E – G# – Bb
Csus4 C sus chords C – F – G
Csus2 C sus chords C – D – G
Cdim C dim chord C – Eb – Gb
Cdim7 Cdim7 chord C – Eb – Gb – A
Cm7b5 Cm7(b5) chord C – Eb – Gb – Bb
Caug C aug chord C – E – G#
Caug7 Caug7 chord C – E – G# – Bb

 

Hợp âm có nốt gốc là C#

Hợp âm Tên hợp âm Cấu tạo hợp âm
C# C# major chord C# – F – G#
C#m C# minor chord C# – E – G#
C#7 C# 7th chord C# – F – G# – B
C#m7 C# minor 7th chord C# – E – G# – B
C#maj7 C# major 7th chord C# – F – G# – C
C#mM7 C# minor major 7th chord C# – E – G# – C
C#6 C# 6th chord C# – F – G# – A#
C#m6 C# minor 6th chord C# – E – G# – A#
C#6/9 C# 6/9 chord C# – F – G# – A# – D#
C#5 C# 5th chord C# – G#
C#9 C# 9th chord C# – F – G# – B – D#
C#m9 C# minor 9th chord C# – E – G# – B – D#
C#maj9 C# major 9th chord C# – F – G# – C – D#
C#11 C# 11th chord C# – F – G# – B – D# – F#
C#m11 C# minor 11th chord C# – E – G# – B – D# – F#
C#13 C# 13th chord C# – F – G# – B – D# – F# – A#
C#m13 C# minor 13th chord C# – E – G# – B – D# – F# – A#
C#maj13 C# major 13th chord C# – F – G# – C – D# – A#
C#add9 C# add chords C# – F – G# – D#
C#add2 C# add chords C# – D# – F – G#
C#7-5 C#7-5 (C#7b5) altered chord C# – F – G – B
C#7+5 C#7+5 (C7#5) altered chord C# – F – A – B
C#sus4 C# sus chords C# – F# – G#
C#sus2 C# sus chords C# – D# – G#
C#dim C# dim chord C# – E – G
C#dim7 C#dim7 chord C# – E – G – A#
C#m7b5 C#m7(b5) chord C# – E – G – B
C#aug C# aug chord C# – F – A
C#aug7 C#aug7 chord C# – F – A – B

 

Hợp âm có nốt gốc là Db

Hợp âm Tên hợp âm Cấu tạo hợp âm
Db Db major chord C# – F – G#
Dbm Db minor chord C# – E – G#
Db7 Db 7th chord C# – F – G# – B
Dbm7 Db minor 7th chord C# – E – G# – B
Dbmaj7 Db major 7th chord C# – F – G# – C
DbmM7 Db minor major 7th chord C# – E – G# – C
Db6 Db 6th chord C# – F – G# – A#
Dbm6 Db minor 6th chord C# – E – G# – A#
Db6/9 Db 6/9 chord C# – F – G# – A# – D#
Db5 Db 5th chord C# – G#
Db9 Db 9th chord C# – F – G# – B – D#
Dbm9 Db minor 9th chord C# – E – G# – B – D#
Dbmaj9 Db major 9th chord C# – F – G# – C – D#
Db11 Db 11th chord C# – F – G# – B – D# – F#
Dbm11 Db minor 11th chord C# – E – G# – B – D# – F#
Db13 Db 13th chord C# – F – G# – B – D# – F# – A#
Dbm13 Db minor 13th chord C# – E – G# – B – D# – F# – A#
Dbmaj13 Db major 13th chord C# – F – G# – C – D# – A#
Dbadd9 Db add chords C# – F – G# – D#
Dbadd2 Db add chords C# – D# – F – G#
Db7-5 Db7-5 (C#7b5) altered chord C# – F – G – B
Db7+5 Db7+5 (C7#5) altered chord C# – F – A – B
Dbsus4 Db sus chords C# – F# – G#
Dbsus2 Db sus chords C# – D# – G#
Dbdim Db dim chord C# – E – G
Dbdim7 Dbdim7 chord C# – E – G – A#
Dbm7b5 Dbm7(b5) chord C# – E – G – B
Dbaug Db aug chord C# – F – A
Dbaug7 Dbaug7 chord C# – F – A – B

 

Hợp âm có nốt gốc là D

Hợp âm Tên hợp âm Cấu tạo hợp âm
D D major chord D – F# – A
Dm D minor chord D – F – A
D7 D 7th chord D – F# – A – C
Dm7 D minor 7th chord D – F – A – C
Dmaj7 D major 7th chord D – F# – A – C#
DmM7 D minor major 7th chord D – F – A – C#
D6 D 6th chord D – F# – A – B
Dm6 D minor 6th chord D – F – A – B
D6/9 D 6/9 chord D – F# – A – B – E
D5 D 5th chord D – A
D9 D 9th chord D – F# – A – C – E
Dm9 D minor 9th chord D – F – A – C – E
Dmaj9 D major 9th chord D – F# – A – C# – E
D11 D 11th chord D – F# – A – C – E – G
Dm11 D minor 11th chord D – F – A – C – E – G
D13 D 13th chord D – F# – A – C – E – G – B
Dm13 D minor 13th chord D – F – A – C – E – G – B
Dmaj13 D major 13th chord D – F# – A – C# – E – B
Dadd9 D add chords D – F# – A – E
Dadd2 D add chords D – E – F# – A
D7-5 D7-5 (C#7b5) altered chord D – F# – Ab – C
D7+5 D7+5 (C7#5) altered chord D – F# – A# – C
Dsus4 D sus chords D – G – A
Dsus2 D sus chords D – E – A
Ddim D dim chord D – F – Ab
Ddim7 Ddim7 chord D – F – Ab – B
Dm7b5 Dm7(b5) chord D – F – Ab – C
Daug D aug chord D – F# – A#
Daug7 Daug7 chord D – F# – A# – C

 

Hợp âm có nốt gốc là D#

Hợp âm Tên hợp âm Cấu tạo hợp âm
D# D# major chord D# – G – A#
D#m D# minor chord D# – F# – A#
D#7 D# 7th chord D# – G – A# – C#
D#m7 D# minor 7th chord D# – F# – A# – C#
D#maj7 D# major 7th chord D# – G – A# – D
D#mM7 D# minor major 7th chord D# – F# – A# – D
D#6 D# 6th chord D# – G – A# – C
D#m6 D# minor 6th chord D# – F# – A# – C
D#6/9 D# 6/9 chord D# – G – A# – C – F
D#5 D# 5th chord D# – A#
D#9 D# 9th chord D# – G – A# – C# – F
D#m9 D# minor 9th chord D# – F# – A# – C# – F
D#maj9 D# major 9th chord D# – G – A# – D – F
D#11 D# 11th chord D# – G – A# – C# – F – G#
D#m11 D# minor 11th chord D# – F# – A# – C# – F – G#
D#13 D# 13th chord D# – G – A# – C# – F – G# – C
D#m13 D# minor 13th chord D# – F# – A# – C# – F – G# – C
D#maj13 D# major 13th chord D# – G – A# – D – F – C
D#add9 D# add chords D# – G – A# – F
D#add2 D# add chords D# – F – G – A#
D#7-5 D#7-5 (C#7b5) altered chord D# – G – A – C#
D#7+5 D#7+5 (C7#5) altered chord D# – G – B – C#
D#sus4 D# sus chords D# – G# – A#
D#sus2 D# sus chords D# – F – A#
D#dim D# dim chord D# – F# – A
D#dim7 D#dim7 chord D# – F# – A – C
D#m7b5 D#m7(b5) chord D# – F# – A – C#
D#aug D# aug chord D# – G – B
D#aug7 D#aug7 chord D# – G – B – C#

 

Hợp âm có nốt gốc là Eb

Hợp âm Tên hợp âm Cấu tạo hợp âm
Eb Eb major chord D# – G – A#
Ebm Eb minor chord D# – F# – A#
Eb7 Eb 7th chord D# – G – A# – C#
Ebm7 Eb minor 7th chord D# – F# – A# – C#
Ebmaj7 Eb major 7th chord D# – G – A# – D
EbmM7 Eb minor major 7th chord D# – F# – A# – D
Eb6 Eb 6th chord D# – G – A# – C
Ebm6 Eb minor 6th chord D# – F# – A# – C
Eb6/9 Eb 6/9 chord D# – G – A# – C – F
Eb5 Eb 5th chord D# – A#
Eb9 Eb 9th chord D# – G – A# – C# – F
Ebm9 Eb minor 9th chord D# – F# – A# – C# – F
Ebmaj9 Eb major 9th chord D# – G – A# – D – F
Eb11 Eb 11th chord D# – G – A# – C# – F – G#
Ebm11 Eb minor 11th chord D# – F# – A# – C# – F – G#
Eb13 Eb 13th chord D# – G – A# – C# – F – G# – C
Ebm13 Eb minor 13th chord D# – F# – A# – C# – F – G# – C
Ebmaj13 Eb major 13th chord D# – G – A# – D – F – C
Ebadd9 Eb add chords D# – G – A# – F
Ebadd2 Eb add chords D# – F – G – A#
Eb7-5 Eb7-5 (C#7b5) altered chord D# – G – A – C#
Eb7+5 Eb7+5 (C7#5) altered chord D# – G – B – C#
Ebsus4 Eb sus chords D# – G# – A#
Ebsus2 Eb sus chords D# – F – A#
Ebdim Eb dim chord D# – F# – A
Ebdim7 Ebdim7 chord D# – F# – A – C
Ebm7b5 Ebm7(b5) chord D# – F# – A – C#
Ebaug Eb aug chord D# – G – B
Ebaug7 Ebaug7 chord D# – G – B – C#

 

Hợp âm có nốt gốc là E

Hợp âm Tên hợp âm Cấu tạo hợp âm
E E major chord E – G# – B
Em E minor chord E – G – B
E7 E 7th chord E – G# – B – D
Em7 E minor 7th chord E – G – B – D
Emaj7 E major 7th chord E – G# – B – D#
EmM7 E minor major 7th chord E – G – B – D#
E6 E 6th chord E – G# – B – C#
Em6 E minor 6th chord E – G – B – C#
E6/9 E 6/9 chord E – G# – B – C# – F#
E5 E 5th chord E – B
E9 E 9th chord E – G# – B – D – F#
Em9 E minor 9th chord E – G – B – D – F#
Emaj9 E major 9th chord E – G# – B – D# – F#
E11 E 11th chord E – G# – B – D – F# – A
Em11 E minor 11th chord E – G – B – D – F# – A
E13 E 13th chord E – G# – B – D – F# – A – C#
Em13 E minor 13th chord E – G – B – D – F# – A – C#
Emaj13 E major 13th chord E – G# – B – D# – F# – C#
Eadd9 E add chords E – G# – B – F#
Eadd2 E add chords E – F# – G# – B
E7-5 E7-5 (C#7b5) altered chord E – G# – Bb – D
E7+5 E7+5 (C7#5) altered chord E – G# – C – D
Esus4 E sus chords E – A – B
Esus2 E sus chords E – F# – B
Edim E dim chord E – G – Bb
Edim7 Edim7 chord E – G – Bb – Db
Em7b5 Em7(b5) chord E – G – Bb – D
Eaug E aug chord E – G# – C
Eaug7 Eaug7 chord E – G# – C – D

 

Hợp âm có nốt gốc là F

Hợp âm Tên hợp âm Cấu tạo hợp âm
F F major chord F – A – C
Fm F minor chord F – Ab – C
F7 F 7th chord F – A – C – Eb
Fm7 F minor 7th chord F – Ab – C – Eb
Fmaj7 F major 7th chord F – A – C – E
FmM7 F minor major 7th chord F – Ab – C – E
F6 F 6th chord F – A – C – D
Fm6 F minor 6th chord F – Ab – C – D
F6/9 F 6/9 chord F – A – C – D – G
F5 F 5th chord F – C
F9 F 9th chord F – A – C – Eb – G
Fm9 F minor 9th chord F – Ab – C – Eb – G
Fmaj9 F major 9th chord F – A – C – E – G
F11 F 11th chord F – A – C – Eb – G – Bb
Fm11 F minor 11th chord F – Ab – C – Eb – G – Bb
F13 F 13th chord F – A – C – Eb – G – Bb – D
Fm13 F minor 13th chord F – Ab – C – Eb – G – Bb – D
Fmaj13 F major 13th chord F – A – C – E – G – D
Fadd9 F add chords F – A – C – G
Fadd2 F add chords F – G – A – C
F7-5 F7-5 (C#7b5) altered chord F – A – B – Eb
F7+5 F7+5 (C7#5) altered chord F – A – C# – Eb
Fsus4 F sus chords F – Bb – C
Fsus2 F sus chords F – G – C
Fdim F dim chord F – Ab – B
Fdim7 Fdim7 chord F – Ab – B – D
Fm7b5 Fm7(b5) chord F – Ab – B – Eb
Faug F aug chord F – A – C#
Faug7 Faug7 chord F – A – C# – Eb

 

Hợp âm có nốt gốc là F#

Hợp âm Tên hợp âm Cấu tạo hợp âm
F# F# major chord F# – A# – C#
F#m F# minor chord F# – A – C#
F#7 F# 7th chord F# – A# – C# – E
F#m7 F# minor 7th chord F# – A – C# – E
F#maj7 F# major 7th chord F# – A# – C# – F
F#mM7 F# minor major 7th chord F# – A – C# – F
F#6 F# 6th chord F# – A# – C# – D#
F#m6 F# minor 6th chord F# – A – C# – D#
F#6/9 F# 6/9 chord F# – A# – C# – D# – G#
F#5 F# 5th chord F# – C#
F#9 F# 9th chord F# – A# – C# – E – G#
F#m9 F# minor 9th chord F# – A – C# – E – G#
F#maj9 F# major 9th chord F# – A# – C# – F – G#
F#11 F# 11th chord F# – A# – C# – E – G# – B
F#m11 F# minor 11th chord F# – A – C# – E – G# – B
F#13 F# 13th chord F# – A# – C# – E – G# – B – D#
F#m13 F# minor 13th chord F# – A – C# – E – G# – B – D#
F#maj13 F# major 13th chord F# – A# – C# – F – G# – D#
F#add9 F# add chords F# – A# – C# – G#
F#add2 F# add chords F# – G# – A# – C#
F#7-5 F#7-5 (C#7b5) altered chord F# – A# – C – E
F#7+5 F#7+5 (C7#5) altered chord F# – A# – D – E
F#sus4 F# sus chords F# – B – C#
F#sus2 F# sus chords F# – G# – C#
F#dim F# dim chord F# – A – C
F#dim7 F#dim7 chord F# – A – C – D#
F#m7b5 F#m7(b5) chord F# – A – C – E
F#aug F# aug chord F# – A# – D
F#aug7 F#aug7 chord F# – A# – D – E

 

Hợp âm có nốt gốc là Gb

Hợp âm Tên hợp âm Cấu tạo hợp âm
Gb Gb major chord F# – A# – C#
Gbm Gb minor chord F# – A – C#
Gb7 Gb 7th chord F# – A# – C# – E
Gbm7 Gb minor 7th chord F# – A – C# – E
Gbmaj7 Gb major 7th chord F# – A# – C# – F
GbmM7 Gb minor major 7th chord F# – A – C# – F
Gb6 Gb 6th chord F# – A# – C# – D#
Gbm6 Gb minor 6th chord F# – A – C# – D#
Gb6/9 Gb 6/9 chord F# – A# – C# – D# – G#
Gb5 Gb 5th chord F# – C#
Gb9 Gb 9th chord F# – A# – C# – E – G#
Gbm9 Gb minor 9th chord F# – A – C# – E – G#
Gbmaj9 Gb major 9th chord F# – A# – C# – F – G#
Gb11 Gb 11th chord F# – A# – C# – E – G# – B
Gbm11 Gb minor 11th chord F# – A – C# – E – G# – B
Gb13 Gb 13th chord F# – A# – C# – E – G# – B – D#
Gbm13 Gb minor 13th chord F# – A – C# – E – G# – B – D#
Gbmaj13 Gb major 13th chord F# – A# – C# – F – G# – D#
Gbadd9 Gb add chords F# – A# – C# – G#
Gbadd2 Gb add chords F# – G# – A# – C#
Gb7-5 Gb7-5 (C#7b5) altered chord F# – A# – C – E
Gb7+5 Gb7+5 (C7#5) altered chord F# – A# – D – E
Gbsus4 Gb sus chords F# – B – C#
Gbsus2 Gb sus chords F# – G# – C#
Gbdim Gb dim chord F# – A – C
Gbdim7 Gbdim7 chord F# – A – C – D#
Gbm7b5 Gbm7(b5) chord F# – A – C – E
Gbaug Gb aug chord F# – A# – D
Gbaug7 Gbaug7 chord F# – A# – D – E

 

Hợp âm có nốt gốc là G

Hợp âm Tên hợp âm Cấu tạo hợp âm
G G major chord G – B – D
Gm G minor chord G – Bb – D
G7 G 7th chord G – B – D – F
Gm7 G minor 7th chord G – Bb – D – F
Gmaj7 G major 7th chord G – B – D – F#
GmM7 G minor major 7th chord G – Bb – D – F#
G6 G 6th chord G – B – D – E
Gm6 G minor 6th chord G – Bb – D – E
G6/9 G 6/9 chord G – B – D – E – A
G5 G 5th chord G – D
G9 G 9th chord G – B – D – F – A
Gm9 G minor 9th chord G – Bb – D – F – A
Gmaj9 G major 9th chord G – B – D – F# – A
G11 G 11th chord G – B – D – F – A – C
Gm11 G minor 11th chord G – Bb – D – F – A – C
G13 G 13th chord G – B – D – F – A – C – E
Gm13 G minor 13th chord G – Bb – D – F – A – C – E
Gmaj13 G major 13th chord G – B – D – F# – A – E
Gadd9 G add chords G – B – D – A
Gadd2 G add chords G – A – B – D
G7-5 G7-5 (C#7b5) altered chord G – B – Db – F
G7+5 G7+5 (C7#5) altered chord G – B – D# – F
Gsus4 G sus chords G – C – D
Gsus2 G sus chords G – A – D
Gdim G dim chord G – Bb – Db
Gdim7 Gdim7 chord G – Bb – Db – E
Gm7b5 Gm7(b5) chord G – Bb – Db – F
Gaug G aug chord G – B – D#
Gaug7 Gaug7 chord G – B – D# – F

 

Hợp âm có nốt gốc là G#

Hợp âm Tên hợp âm Cấu tạo hợp âm
G# G# major chord G# – C – D#
G#m G# minor chord G# – B – D#
G#7 G# 7th chord G# – C – D# – F#
G#m7 G# minor 7th chord G# – B – D# – F#
G#maj7 G# major 7th chord G# – C – D# – G
G#mM7 G# minor major 7th chord G# – B – D# – G
G#6 G# 6th chord G# – C – D# – F
G#m6 G# minor 6th chord G# – B – D# – F
G#6/9 G# 6/9 chord G# – C – D# – F – A#
G#5 G# 5th chord G# – D#
G#9 G# 9th chord G# – C – D# – F# – A#
G#m9 G# minor 9th chord G# – B – D# – F# – A#
G#maj9 G# major 9th chord G# – C – D# – G – A#
G#11 G# 11th chord G# – C – D# – F# – A# – C#
G#m11 G# minor 11th chord G# – B – D# – F# – A# – C#
G#13 G# 13th chord G# – C – D# – F# – A# – C# – F
G#m13 G# minor 13th chord G# – B – D# – F# – A# – C# – F
G#maj13 G# major 13th chord G# – C – D# – G – A# – F
G#add9 G# add chords G# – C – D# – A#
G#add2 G# add chords G# – A# – C – D#
G#7-5 G#7-5 (C#7b5) altered chord G# – C – D – F#
G#7+5 G#7+5 (C7#5) altered chord G# – C – E – F#
G#sus4 G# sus chords G# – C# – D#
G#sus2 G# sus chords G# – A# – D#
G#dim G# dim chord G# – B – D
G#dim7 G#dim7 chord G# – B – D – F
G#m7b5 G#m7(b5) chord G# – B – D – F#
G#aug G# aug chord G# – C – E
G#aug7 G#aug7 chord G# – C – E – F#

 

Hợp âm có nốt gốc là Ab

Hợp âm Tên hợp âm Cấu tạo hợp âm
Ab Ab major chord G# – C – D#
Abm Ab minor chord G# – B – D#
Ab7 Ab 7th chord G# – C – D# – F#
Abm7 Ab minor 7th chord G# – B – D# – F#
Abmaj7 Ab major 7th chord G# – C – D# – G
AbmM7 Ab minor major 7th chord G# – B – D# – G
Ab6 Ab 6th chord G# – C – D# – F
Abm6 Ab minor 6th chord G# – B – D# – F
Ab6/9 Ab 6/9 chord G# – C – D# – F – A#
Ab5 Ab 5th chord G# – D#
Ab9 Ab 9th chord G# – C – D# – F# – A#
Abm9 Ab minor 9th chord G# – B – D# – F# – A#
Abmaj9 Ab major 9th chord G# – C – D# – G – A#
Ab11 Ab 11th chord G# – C – D# – F# – A# – C#
Abm11 Ab minor 11th chord G# – B – D# – F# – A# – C#
Ab13 Ab 13th chord G# – C – D# – F# – A# – C# – F
Abm13 Ab minor 13th chord G# – B – D# – F# – A# – C# – F
Abmaj13 Ab major 13th chord G# – C – D# – G – A# – F
Abadd9 Ab add chords G# – C – D# – A#
Abadd2 Ab add chords G# – A# – C – D#
Ab7-5 Ab7-5 (C#7b5) altered chord G# – C – D – F#
Ab7+5 Ab7+5 (C7#5) altered chord G# – C – E – F#
Absus4 Ab sus chords G# – C# – D#
Absus2 Ab sus chords G# – A# – D#
Abdim Ab dim chord G# – B – D
Abdim7 Ab dim7 chord G# – B – D – F
Abm7b5 Abm7(b5) chord G# – B – D – F#
Abaug Ab aug chord G# – C – E
Abaug7 Abaug7 chord G# – C – E – F#

 

Hợp âm có nốt gốc là A

Hợp âm Tên hợp âm Cấu tạo hợp âm
A A major chord A – C# – E
Am A minor chord A – C – E
A7 A 7th chord A – C# – E – G
Am7 A minor 7th chord A – C – E – G
Amaj7 A major 7th chord A – C# – E – G#
AmM7 A minor major 7th chord A – C – E – G#
A6 A 6th chord A – C# – E – F#
Am6 A minor 6th chord A – C – E – F#
A6/9 A 6/9 chord A – C# – E – F# – B
A5 A 5th chord A – E
A9 A 9th chord A – C# – E – G – B
Am9 A minor 9th chord A – C – E – G – B
Amaj9 A major 9th chord A – C# – E – G# – B
A11 A 11th chord A – C# – E – G – B – D
Am11 A minor 11th chord A – C – E – G – B – D
A13 A 13th chord A – C# – E – G – B – D – F#
Am13 A minor 13th chord A – C – E – G – B – D – F#
Amaj13 A major 13th chord A – C# – E – G# – B – F#
Aadd9 A add chords A – C# – E – B
Aadd2 A add chords A – B – C# – E
A7-5 A7-5 (C#7b5) altered chord A – C# – Eb – G
A7+5 A7+5 (C7#5) altered chord A – C# – F – G
Asus4 A sus chords A – D – E
Asus2 A sus chords A – B – E
Adim A dim chord A – C – Eb
Adim7 A dim7 chord A – C – Eb – Gb
Am7b5 Am7(b5) chord A – C – Eb – G
Aaug A aug chord A – C# – F
Aaug7 Aaug7 chord A – C# – F – G

 

Hợp âm có nốt gốc là A#

Hợp âm Tên hợp âm Cấu tạo hợp âm
A# A# major chord A# – D – F
A#m A# minor chord A# – C# – F
A#7 A# 7th chord A# – D – F – G#
A#m7 A# minor 7th chord A# – C# – F – G#
A#maj7 A# major 7th chord A# – D – F – A
A#mM7 A# minor major 7th chord A# – C# – F – A
A#6 A# 6th chord A# – D – F – G
A#m6 A# minor 6th chord A# – C# – F – G
A#6/9 A# 6/9 chord A# – D – F – G – C
A#5 A# 5th chord A# – F
A#9 A# 9th chord A# – D – F – G# – C
A#m9 A# minor 9th chord A# – C# – F – G# – C
A#maj9 A# major 9th chord A# – D – F – A – C
A#11 A# 11th chord A# – D – F – G# – C – D#
A#m11 A# minor 11th chord A# – C# – F – G# – C – D#
A#13 A# 13th chord A# – D – F – G# – C – D# – G
A#m13 A# minor 13th chord A# – C# – F – G# – C – D# – G
A#maj13 A# major 13th chord A# – D – F – A – C – G
A#add9 A# add chords A# – D – F – C
A#add2 A# add chords A# – C – D – F
A#7-5 A#7-5 (C#7b5) altered chord A# – D – E – G#
A#7+5 A#7+5 (C7#5) altered chord A# – D – F# – G#
A#sus4 A# sus chords A# – D# – F
A#sus2 A# sus chords A# – C – F
A#dim A# dim chord A# – Db – E
A#dim7 A# dim7 chord A# – Db – E – G
A#m7b5 A#m7(b5) chord A# – C# – E – G#
A#aug A# aug chord A# – D – F#
A#aug7 A#aug7 chord A# – D – F# – G#

 

Hợp âm có nốt gốc là Bb

Hợp âm Tên hợp âm Cấu tạo hợp âm
Bb Bb major chord A# – D – F
Bbm Bb minor chord A# – C# – F
Bb7 Bb 7th chord A# – D – F – G#
Bbm7 Bb minor 7th chord A# – C# – F – G#
Bbmaj7 Bb major 7th chord A# – D – F – A
BbmM7 Bb minor major 7th chord A# – C# – F – A
Bb6 Bb 6th chord A# – D – F – G
Bbm6 Bb minor 6th chord A# – C# – F – G
Bb6/9 Bb 6/9 chord A# – D – F – G – C
Bb5 Bb 5th chord A# – F
Bb9 Bb 9th chord A# – D – F – G# – C
Bbm9 Bb minor 9th chord A# – C# – F – G# – C
Bbmaj9 Bb major 9th chord A# – D – F – A – C
Bb11 Bb 11th chord A# – D – F – G# – C – D#
Bbm11 Bb minor 11th chord A# – C# – F – G# – C – D#
Bb13 Bb 13th chord A# – D – F – G# – C – D# – G
Bbm13 Bb minor 13th chord A# – C# – F – G# – C – D# – G
Bbmaj13 Bb major 13th chord A# – D – F – A – C – G
Bbadd9 Bb add chords A# – D – F – C
Bbadd2 Bb add chords A# – C – D – F
Bb7-5 Bb7-5 (C#7b5) altered chord A# – D – E – G#
Bb7+5 Bb7+5 (C7#5) altered chord A# – D – F# – G#
Bbsus4 Bb sus chords A# – D# – F
Bbsus2 Bb sus chords A# – C – F
Bbdim Bb dim chord A# – Db – E
Bbdim7 Bb dim7 chord A# – Db – E – G
Bbm7b5 Bbm7(b5) chord A# – C# – E – G#
Bbaug Bb aug chord A# – D – F#
Bbaug7 Bbaug7 chord A# – D – F# – G#

 

Hợp âm có nốt gốc là B

Hợp âm Tên hợp âm Cấu tạo hợp âm
B B major chord B – D# – F#
Bm B minor chord B – D – F#
B7 B 7th chord B – D# – F# – A
Bm7 B minor 7th chord B – D – F# – A
Bmaj7 B major 7th chord B – D# – F# – A#
BmM7 B minor major 7th chord B – D – F# – A#
B6 B 6th chord B – D# – F# – G#
Bm6 B minor 6th chord B – D – F# – G#
B6/9 B 6/9 chord B – D# – F# – G# – C#
B5 B 5th chord B – F#
B9 B 9th chord B – D# – F# – A – C#
Bm9 B minor 9th chord B – D – F# – A – C#
Bmaj9 B major 9th chord B – D# – F# – A# – C#
B11 B 11th chord B – D# – F# – A – C# – E
Bm11 B minor 11th chord B – D – F# – A – C# – E
B13 B 13th chord B – D# – F# – A – C# – E – G#
Bm13 B minor 13th chord B – D – F# – A – C# – E – G#
Bmaj13 B major 13th chord B – D# – F# – A# – C# – G#
Badd9 B add chords B – D# – F# – C#
Badd2 B add chords B – C# – D# – F#
B7-5 B7-5 (C#7b5) altered chord B – D# – F – A
B7+5 B7+5 (C7#5) altered chord B – D# – G – A
Bsus4 B sus chords B – E – F#
Bsus2 B sus chords B – C# – F#
Bdim B dim chord B – D – F
Bdim7 B dim7 chord B – D – F – Ab
Bm7b5 Bm7(b5) chord B – D – F – A
Baug B aug chord B – D# – G
Baug7 Baug7 chord B – D# – G – A

 

3.7/5 - (3 bình chọn)
Bình luận

Hiển Sàn

About Author

Mình là Đàm Vinh Hiển. Mình là một Producer tự do. Mình từng hợp tác và làm nhạc cho một số nghệ sĩ như ca sĩ Thu Thuỷ, rapper Robber, Winno (Hustlang), nhạc sĩ Phương Duy Anh (sáng tác ca khúc Giả vờ yêu) … Mình cũng từng được duyệt và phát hành một số bản Remix trên các nền tảng như Dzus Records, Hoa hồng dại, Nhaccuatui … Hiện mình cũng đang hợp tác với Song Đạt Media để tuyển dụng các Music Producer làm nhạc và tìm mua các bài nhạc chất lượng để phát hành. Hy vọng với kinh nghiệm của mình có thể giúp đỡ các bạn làm nhạc hay hơn nữa với FL Studio.

Bài viết liên quan

Nhạc lý cơ bản

Arpeggios là gì?

Trong quá trình làm nhạc, chắc chắn bạn sẽ bắt gặp từ Arp. Vậy Arp là gì và ứng dụng
Nhạc lý cơ bản

Các loại giọng hát trong thanh nhạc cổ điển

Về cơ bản giọng hát trong thanh nhạc cổ điển chia làm 4 giọng chính: Bass, Tenor, Contralto và Soprano.
Chat hỗ trợ
Chat ngay