TỔNG HỢP CÁC VST NHẠC CỤ MIỄN PHÍ

Piano | Guitar | Guitar Bass | String | Brass | Bell | Nhạc cụ dân tộc | Synth

VST FREE DO HOCFLSTUDIO SẢN XUẤT

Deep Bass Free

Hiển Sàn - HocFLStudio.com

Bass for Deep House, House Lak

VinaBass Free

Hiển Sàn - HocFLStudio.com

Bass for VinaHouse

Sweet Piano Free

Hiển Sàn - HocFLStudio.com

Piano

Nhạc cụ dân tộc Free

Hiển Sàn - HocFLStudio.com

Nhạc cụ dân tộc

Sweet 808 Free

Hiển Sàn - HocFLStudio.com

808

Sweet Saxophone Free

Hiển Sàn - HocFLStudio.com

Saxophone

Sweet Violin Free

Hiển Sàn - HocFLStudio.com

Violin

Sweet Guitar Free

Hiển Sàn - HocFLStudio.com

Guitar

PIANO

Upright Piano

Versilstudios

Kawai upright piano

KEYZONE CLASSIC

Bitsonic

Mô tả: Piano

PIANO S

Orchestools

Yamaha C5 Grand piano

FREE LO-FI KEYS

Clark Audio

Lofi Piano

Spindle

Sinefactory

Felt Piano

Glass Piano

Labs

Piano

Soft Piano

Labs

Piano

Scratch Pad

Patent Sound

Lofi Piano

GUITAR

Ample Guitar M Lite II

Amplesound

Martin D-41 Acoustic Guitar

CLASSIC.GTR LITE

Quietmusic

SPANISH GUITAR

AkoustiK GuitarZ

DSK

Acoustic guitar

Strummer

Mildon

Strum guitar

GUITAR BASS

Ample Bass P Lite II

Amplesound

Fender Precision Bass

4Front Bass

4Front

Electric bass

BassZ

DSK

Acoustic & synth Bass

Cute Emily Guitar

Bigcat Instruments

Electric guitar

FunkBass

Audiolatry

Funk Bass guitar

STRING

Sonatina Violin

Bigcat Instruments

Violin

Sonatina Viola

Bigcat Instruments

Viola

Sonatina Cello

Bigcat Instruments

Cello

VSCO2 Violin

Bigcat Instruments

Solo violin

OT STRINGS

Orchestools

4 layers string

BRASS/WIND

Monster Sax

Agushardiman

Saxophone

DVS Saxophone

Dream Vortex Studio

Saxophone

DSK Saxophones

DSK

Soprano and Tenor sax

SaxophoneZ

DSK

Soprano, Alto & Tenor

Brass

DSK

2 layers brass

BELL

BellsEbuth

Alan ViSTa

Orchestral bells

B-2 BELLY

Quilcom

Digital Bell

Music Box Suite

Mirage

Music box

Nhạc cụ dân tộc

ChineeGuZheng Classic

Kong Audio

Đàn tranh

DSK Asian DreamZ

DSK

Nhạc cụ dân tộc

Mini Dizi

Kong Audio

Sáo dân tộc

Mini Erhu

Kong Audio

Đàn nhị

Synth

Vital

Vital Audio

Synth

808 Bass Module 4 Lite

Electronik Sound Lab

Bass

SURGE

Vember Audio

Synth

Tyrell N6 V3

U-He

Synth

5/5 - (128 bình chọn)
Bình luận
Chat hỗ trợ
Chat ngay