Ear Training Frequency

Luyện tập khả năng cảm âm tần số giúp cải thiện khả năng Mixing và Mastering

GỢI Ý CÁCH LUYỆN TẬP

Bạn nên sử dụng tai nghe kiểm âm để luyện tập sẽ giúp đạt được kết quả tốt nhất. Nếu cảm thấy các bài tập quá khó, bạn có thể đưa ra các đáp án là các dải tần chính

Sub (20 – 60 Hz) | Bass (60 – 250 Hz) | Low Mid (250 – 500 Hz) | Mid (500 – 2k Hz) | High Mid (2k – 4k Hz) | Treble (4k – 20 Hz)

BẮT ĐẦU TẬP
Đánh giá bài viết
Bình luận
Chat hỗ trợ
Chat ngay