Download tài liệu khoá học cơ bản

  • Tổng hợp Sample Free (9,22 gb)
  • Tổng hợp VST Free (7,75 gb)
  • Preset Vital Free (1gb)
  • Preset Serum Free (700mb)

Link download: FREE unica – Google Drive

Link download full preset Spire: Link

5/5 - (1 bình chọn)
Chat hỗ trợ
Chat ngay